Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                    

NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI

 

            W bieżącym roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Bąkowicach zakwalifikowała się do udział w projekcie systemowym nr 1/POKL/9.1.2/1/2009 „Nowe technologie na usługach w edukacji”. Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu i opiera się na doświadczeniach Ośrodka we wprowadzaniu do szkół innowacyjnych, atrakcyjnych i skutecznych form nauczania. Działania w szkole koncentrują się na rozwijaniu u uczniów podstawowych umiejętności oraz kompetencji. Szkoła otrzymała również wsparcie merytoryczne i techniczne pozwalające rozszerzyć ofertę edukacyjną.

Jednym z podejmowanych w trakcie realizacji projektu zadań, był wyjazd 12 uczniów na „Pokazy nowych technologii ICT” w WODIiP w Opolu. Wyjazd odbył się 19 marca 2010 i był dla uczniów niezapomnianą przygodą. Podczas pokazów dzieci mogły zobaczyć między innymi możliwości interaktywnej tablicy multimedialnej, systemu Testico, nowoczesnej pracowni komputerowej zarządzanej przez NetSupport School, atrakcyjnych programów komputerowych. Nie zabrakło również poczęstunku i chwili rozrywki, gdzie uczniowie mogli sterować robotami.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych i budżetu państwa.

Dziękujemy Organizatorom – zarządzającym Projektem Pracownikom WODIiP w Opolu, za ciepłe przyjęcie, doskonałą fachowość i umożliwienie naszym uczniom uczestniczenia w pokazach najnowocześniejszych technologii.

R. Boduch

wstecz